Múltidéző - Az erősebb női vállalkozásokért címmel pályáztak, 2007

Mint köztudomású, az egri Neumann János Középiskola és Kollégium, illetőleg az általa üzemeltetett Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ (NIVÁK) fennállása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fiatalokat és a kezdőket segítse abban, hogy sikeres üzletemberek lehessenek. 

Teszi ezt egyrészt azzal, hogy immár nyolc éve a NIVÁK Cifrakapu utcai épülete egyfajta inkubátorházként működik, irodát, infrastruktúrát biztosítva a rászorulóknak, de úgy is, hogy iskolarendszerű oktatással, valamint különböző tanfolyamok, előadás-sorozatok megszervezésével azonnal felhasználható ismereteket nyújt arról, hogyan lehet a gazdasági életben helytállni.

Az elmúlt időszakban öt nagyobb szabású programban mintegy 1500 fiatal vett részt, amelynek beindításához pályázati úton nyertek forrásokat. Legutóbb pedig a nők számára indítottak komplex vállalkozástámogató projektet.

A húsz hónap során mintegy 22 tréninget, 23 tanácsadó foglalkozást, hat konferenciát tartottak a jelentkezőknek. A legfontosabb tudnivalókat emellett öt kiadványban foglalták össze, amelyeket a Neumann tanárai írtak.

A kiadványok, amelyek a tervezéssel, a marketinggel, a vállalkozás létrehozásának jogi vonatkozásaival, a környezetvédelemmel foglalkoztak, nagy népszerűségnek örvendtek, akárcsak az ötödik füzetecske, amely sikeres egri vállalkozónők példáját bemutatva vázolta a lehetséges irányokat.

A program keretében megalakult a Női Vállalkozók Klubja is, ahol havonta egyszer azóta is kicserélik tapasztalataikat a hölgyek. Van miről beszélni, hiszen a résztvevők jó része már mint vállalkozó akarta tovább bővíteni ismereteit, mások menetközben nyitottak „üzletet”, sokan pedig hozzáfogtak az indulás tervének kidolgozásához.

A HELOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) által támogatott program most a végéhez közeledik, még két konferenciát tartanak, illetve egy záró összejövetelt. Az eredményeket és a tapasztalatokat azonban már most lehet összegezni. Ezekről kérdeztük a program vezetőjét, Kolman Miklóst és a NIVÁK felnőttképzési managerét, Várkonyi Szabolcsot.

- Várakozáson felül volt az érdeklődés - kezdi Kolman Miklós -, pedig mi igazán mentesek voltunk attól az előítélettől, hogy a vállalkozás afféle kemény férfimunka, amelyre a nők alkalmatlanok. Összesen 218-an kapcsolódtak valamilyen formában a programhoz, igen-igen aktívan és nagy lelkesedéssel. Rendszeresen töltöttek ki olyan kérdőíveket, amelyekkel a résztvevők elégedettségét mértük föl, hogy szükség szerint esetleg igazítani tudjunk a tematikán. A vélemények azt igazolták, alapvetően jól mértük fői, müyen területen várnak új ismereteket és tanácsokat tőlünk, s jól választottuk ki az előadókat is.

- Ez a kétéves, uniós és hazai erőforrásokból megvalósított projekt keretében szakképzési bizonyítvány nem szerezhető, de mód van arra, hogy akár nappali képzés keretén belül, akár tanfolyamos rendszerben okj-s szakmát szerezzenek nálunk az ez iránt érdeklődők - veszi át a szót Várkonyi Szabolcs. - Az idei évre
informatikusi, közgazdasági, környezetvédelmi szakmákat hirdettünk meg felnőttek részére. Azok pedig, akik még nem múltak el 22 évesek és érettségivel rendelkeznek, ingyenesen kapcsolódhatnak be a Neumann iskola
rendszerű oktatásába. A marketing-ügyintézői, a gazdasági informatikusi, az idegenforgalmi ügyintézői és a programozói szakmák közt válogathatnak.

Végezetül arról beszélgettünk a két szakemberrel, hogy ezentúl is szívesen várják a véleményeket, az igényeket, hiszen készen állnak arra, hogy minden lehetőséget kihasználva ismét pályázzanak, és további vállalkozástámogató projekteket indítsanak. 

******

Miért a női vállalkozókat segítették most? 

DR. SIPOS MIHÁLY, A NEUMANN KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJA VÁLASZOL.

„Iskolánk egyik sajátossága, hogy a számítástechnika és a gazdasági, valamint pénzügyi szakmák oktatása mellett igyekszünk a szakképzésben olyan területeket is keresni, amelyek kívül esnek más intézmények látókörén.

Egy ilyennek mondható a vállalkozóvá válás segítése, amelyet mi sajátos módszerekkel és nemzetközi tapasztalatokat felhasználva próbálunk megvalósítani Az elmúlt években összefogtunk azon országok képviselőivel, ahol nagy hagyományai vannak a piacgazdálkodásnak, illetve az erre való felkészülésnek, de azokkal is, ahol csak az elmúlt másfél évtizedben tették reális életstratégiává a vállalkozói létet.

A 8. éve futó programunk első perctől zászlajára tűzte, hogy a valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetűeket fölkarolja. Nos, felméréseink szerint közé jük tartoznak a nők is, ha részt kérnek az üzleti életből.

Mert igaz, hogy meggyőződtünk arról, hogy sok tekintetben kreatívabbak, találékonyabbak, fantáziadúsabbak a férfiaknál, ha arról gondolkodnak, milyen területen építsék föl vállalkozásukat. Ugyanakkor érzelemdúsabbak is, amelyet a realitásérzék növelésével lehet és érdemes ellensúlyozni. Erre jók a különböző előadások, tanácsadások, tréningek.

Ha sikerül megtalálniuk az egyensúlyt, akkor a nők sikeresek lesznek.. A projekt kapcsán mi kedvező tapasztalatokat szereztünk. A tekintetben is, hogy több szervezettel kiválóan együttműködtünk, így például a Kereskedelmi és Iparkamarával. A résztvevők nagy száma mutatja, hogy munkánkra van igény. Mindenképpen folytatni kívánjuk tehát a programot ”

******

A klubvezető értékelése a programról 

Heilig Ilona, amikor a véleményét kérdezem a programsorozatról, mindenekelőtt azt a kedvenc kínai mondását idézi, amely általában cselekedeteit irányítja. „Ha másokat győzöl le, akkor hatalmas vagy. Ha önmagadat, akkor legyőzhetetlen.”

Úgy tűnik, bizalmat keltő egy ilyen jelszó, hiszen őt választották meg társai „A nők a köz javára és magunk boldogulására” nevű vállalkozói klub elnökének.

Ilona úgy véli, a havonta egyszer találkozó társaság legfőbb célja az információcsere kell hogy legyen, mivel ez és a folyamatos önépítés lehet a sikerzáloga. Értékelése szerint az iskolától, a NIVÁK-tól nagyon sokat kaptak ahhoz, hogy az újabb és újabb feladatoknak meg tudjanak felelni, a fölmerülő problémákat meg tudják oldani, s hogy képesek legyenek előbbre vivő kapcsolatokat teremteni.

Forrás: Heves Megyei Hírlap, 2007. augusztus 28. 

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés