Nemek közötti egyenlőség: az uniós fellépés ösztönzi a folyamatos javulást

Az Európai Bizottság 2013-ban is folytatta a nők és férfiak közötti egyenlőség javítására irányuló tevékenységét: a nemek közötti szakadék áthidalását célzó lépéseket hajtott végre többek között a foglalkoztatás, a bérek és a nyugdíjak terén, változatlanul szembeszállt az erőszakkal és előmozdította az egyenlőség érvényesülését a döntéshozatalban. Az erőfeszítések nem voltak hiábavalóak: kézzelfogható előrelépés történt például a nemek közötti bérszakadék kezelése terén a fizetések átláthatóságának javítását célzó bizottsági kezdeményezésnek köszönhetően (IP/14/222), valamint sikerült növelni a nők jelenlétét a vállalati vezetőtestületekben (lásd a mellékletet). 

Ezek a fő megállapításai a Bizottság a közzétett, a nemek közötti egyenlőségről szóló éves jelentésének, amelyet az alapvető jogokkal foglalkozó éves jelentéssel egyidejűleg hoztak nyilvánosságra (lásd: IP/14/422). Mindazonáltal továbbra is kihívásokkal állunk szemben: a jelenlegi ütemben haladva a nők foglalkoztatottságára vonatkozó 75%-os uniós célkitűzés teljesítéséhez csaknem 30 évre, az egyenlő díjazás gyakorlati megvalósításához 70 évre, a nemzeti parlamentek nemi szempontból kiegyensúlyozott összetételének – azaz mindkét nem legalább 40%-os képviseletének – eléréséhez pedig 20 évre lesz szükség.

„Európa 1957 óta kiáll a nemek közötti egyenlőség mellett – ez az elv az Európai Unió genetikai kódjának része. Ezen még a gazdasági válság sem változtatott” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős biztos. „Nekünk, európaiaknak a nemek közötti egyenlőség nem választás kérdése és nem luxus, hanem megkerülhetetlen kötelesség. Büszkék lehetünk arra, amit Európa az elmúlt évek során elért. A nemek közötti egyenlőség nem fényévekre lévő illúzió, hanem egyre inkább maga az európai valóság. Meggyőződésem, hogy közösen képesek vagyunk felszámolni a megmaradt különbségeket a bérek, a foglalkoztatás és a döntéshozói tisztségek terén.”

A nemek közötti egyenlőségről szóló éves jelentésből kitűnik, hogy az elmúlt évek során lényegesen mérséklődtek a nemek közötti különbségek, ugyanakkor az egyes tagállamokban tapasztalható javulás igen változó mértékű volt, és bizonyos területeket továbbra is az aránytalanság jellemez – ennek káros hatásait pedig az európai gazdaság sínyli meg.

Az uniós fellépés felgyorsítja a nemek közötti egyenlőség felé tett lépéseket


A nők foglalkoztatási rátájának növelése: a nők foglalkoztatási rátája az EU-ban a 2002-es 58%-ról mára 63%-ra emelkedett. Ehhez nagy mértékben hozzájárult az uniós finanszírozás: a 2007–2013 közötti támogatási időszakban a strukturális alapokból a becslések szerint 3,2 milliárd EUR-t különítettek el a gyermekgondozási létesítményekbe történő beruházásokra és a nők munkaerő-piaci részvételének előmozdítására, ami jelentős ösztönzőnek bizonyult (lásd a mellékletet).

Az Európa-szerte 16,4%-on stagnáló bérszakadék csökkentése: az Európai Bizottság fokozta erőfeszítéseit és figyelemfelkeltő tevékenységet folytatott a fennálló bérszakadék tudatosítása céljából, kijelölte az Egyenlő Díjazás Európai Napját (IP/14/190), továbbá nyomon követte a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályok alkalmazását (IP/13/1227). A Bizottság 2014 márciusában újabb lendületet adott az előrelépésnek, amikor azt javasolta a tagállamoknak, hogy javítsák a fizetések átláthatóságát, ezzel hozzájárulva a nemek közötti bérszakadék mérsékléséhez (IP/14/222).

Az üvegplafon áttörése: az arról szóló bizottsági irányelvjavaslat, hogy 2020-ra a vezetőtestületek nem ügyvezető igazgatói pozícióban dolgozó tagjai között 40%-ra emeljék az alulképviselt nem arányát, jelentősen előrehaladt a jogalkotási folyamatban és 2013 novemberében rendkívül kedvező fogadtatásban részesült az Európai Parlament részéről is (IP/13/1118). Ennek eredményeként azóta, hogy a Bizottság 2010 októberében bejelentette a jogalkotási intézkedés lehetőségét, fokozatosan növekedett a vezetőtestületek női tagjainak aránya: a 2010-es 11% után 2014-ben elérte a 17,8%-ot. A javulás mértéke négyszer nagyobb, mint a 2003 és 2010 közötti időszakban (lásd a mellékletet).

2013-ban az EU fellépett a nők és lányok ellen irányuló nemi alapú erőszakkal szembenkülönböző jogi eszközök, az áldozat jogaival kapcsolatos gyakorlati intézkedések, valamint a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemről szóló átfogó szakpolitikai csomag útján (IP/13/1153). Az Unió továbbá társfinanszírozást biztosított a nemzeti kormányok által szervezett, a nemi alapú erőszak elleni 14 kampányhoz (3,7 millió EUR összegben) csakúgy, mint a nem kormányzati szervezetek által kezdeményezett projektekhez (11,4 millió EUR összegben).

Gyermekgondozás: 2007 óta jelentősen megnőtt a formális gyermekgondozási létesítményekben gondozott gyermekek aránya: a háromévesnél fiatalabb gyermekek tekintetében a 2007-es 26%-ról 2011-re 30%-ra, a háromévesnél idősebb, de még nem iskolaköteles korú gyermekek tekintetében pedig 81%-ről 86%-ra (IP/13/495). A Bizottság 2013-ban átfogó jelentést fogadott el a gyermekgondozási szolgáltatások biztosításáról szóló barcelonai célkitűzések megvalósításáról.

Milyen kihívásokkal kell még szembenézni?


Annak ellenére, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 60%-a nő, a nők órabére továbbra is 16%-kal elmarad a férfiakétól. Ezen túlmenően a nők gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben (32%, míg a férfiaknak csupán 8,2%-a dolgozik részmunkaidőben), és nagyobb eséllyel szakítják meg pályafutásukat azért, hogy másokat gondozzanak.Következésképpen a nyugdíjak vonatkozásában 39% a nemek közötti különbség. Az özvegyek és az egyedülálló szülők – elsősorban az anyák – különösen kiszolgáltatott csoportot jelentenek; az egyedülálló szülők több mint egyharmada nem rendelkezik elegendő jövedelemmel.

Bár a nők foglalkoztatási rátája javult, jelenleg még mindig csak 63% szemben a férfiak 75%-os arányával.Ez főként a gazdasági válságnak tudható be, amely a férfiak foglalkoztatási helyzetének romlásával járt.

Változatlanul a nőkre hárul a háztartásban és a családon belül végzett nem fizetett munka oroszlánrésze. A nők átlagosan heti 26 órát fordítanak gondozási és háztartási tevékenységekre, míg a férfiakat tekintve ez az idő 9 óra.

A nők esetében továbbra is kevésbé jellemző, hogy vezető pozíciókat töltenének be. A női tagok aránya a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok igazgatótanácsaiban átlagosan 17,8%, az ügyvezető igazgatók között 2,8%, a kormányokban dolgozó miniszterek között 27%, a nemzeti parlamentekben pedig 27%.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által végzett, 42 000 nővel készített interjún alapuló, első uniós szintű felmérés a nők elleni erőszakról arról tanúskodik, hogy 15 éves kora után minden harmadik nőt (33%) ért testi és/vagy szexuális erőszak.

Háttér-információk


A ma közzétett jelentés átfogó képet fest az elmúlt év fő uniós szakpolitikáiról és jogi fejleményeiről a nemek közötti egyenlőség terén, továbbá konkrét példákat mutat be a tagállami szakpolitikákra és intézkedésekre. A jelentés emellett a tudományos bizonyítékok és a fő mutatók alapján elemzi a jelenlegi tendenciákat, amelyek meghatározzák a nemek közötti egyenlőségről folytatott eszmecsere irányát, és a tagállami teljesítményeket részletesen bemutató statisztikai mellékletet is tartalmaz.

A jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági stratégia (2010–2015) által kijelölt alábbi öt prioritás köré épül: egyenlő mértékű gazdasági függetlenség; egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás; egyenlőség a döntéshozatalban; méltóság, integritás és a nemi alapú erőszak felszámolása; nemek közötti egyenlőség a külső tevékenységekben és a horizontális kérdésekben.

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés