EB: VÁLLALKOZÓI ISMERETEK OKTATÁSA ÉS KÉPZÉS A NÖVEKEDÉS ÉS AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Új alapok: a vállalkozói ismeretek oktatásának elterjesztése és minőségének javítása… 

Európa számára az nyújtaná a közel legnagyobb megtérülést, ha beruházna a vállalkozási ismeretek oktatásába. A felmérések azt mutatják, hogy a középiskolában minivállalati programban részt vevő tanulók 15–20 %-a kezd később saját vállalkozásba, ami mintegy három-ötszöröse a teljes lakosságra vonatkozó adatnak.

Függetlenül attól, hogy a későbbiekben alapítanak-e üzleti vagy szociális vállalkozást, azoknak a fiataloknak, akik vállalkozói ismeretek oktatásában vesznek részt, fejlődnek az üzleti ismereteik, valamint az alapvető készségeik és attitűdjük, beleértve a kreativitást, a kezdeményezőkedvet, a kitartást, a csapatmunkát, a kockázatok megértését és a felelősségérzetet. Ez az a vállalkozói gondolkodásmód, amelynek révén a vállalkozók az ötleteket cselekvésre fordítják, és amely emellett a foglalkoztathatóságot is jelentősen növeli.

A vállalkozókészség kulcskompetenciának számít az európai keretrendszerben, továbbá fellépés tárgya a Bizottság közelmúltbeli, „Az oktatási rendszerek újragondolása” című közleményében. A 2013-as éves növekedési jelentés is kiemeli, hogy a vállalkozó szellem a foglalkoztathatóságot javító eszközként is szerepet játszik.

Néhány tagállam már sikeresen bevezette a vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó nemzeti stratégiát, vagy a nemzeti tanterv kötelező részévé tette a vállalkozói ismereteket, azonban további erőfeszítésekre van szükség. Az oktatást gyakorlati, tapasztalati tanulási modellekkel és valódi vállalkozók tapasztalataival életre kell kelteni. Valamennyi oktató számára meg kell határozni a vállalkozói tanulmányok célját, hogy hatékony tanulási módszereket lehessen bevezetni a vállalkozói ismeretek iskolai oktatásában.

Gyakorlati vállalkozói tapasztalatokra az oktatás keretein kívül is szert lehet tenni. A fiatalokat arra kell bátorítani, hogy informális és nem formális oktatás, például önkéntesség révén fejlesszék vállalkozói készségeiket. A Bizottság által ezen a területen javasolt ajánlás szerint az ilyen tapasztalatokat is igazolni kell és el kell ismerni.

A vállalkozásokkal való együttműködés biztosíthatja, hogy az oktatási és képzési tantervek a valós életben hasznosíthatóak legyenek. Az olyan kezdeményezések, mint a VET üzleti fórum, valamint az ágazati készségfejlesztési szövetségek lehetőséget nyújtanak az üzleti élet bevonására. Az oktatási intézményeket arra kell ösztönözni, hogy tágabb értelemben vett tevékenységük során fokozottan vállalkozó szelleműek legyenek annak érdekében, hogy a küldetésük, a vezetésük, az érdekelt felekkel szembeni kötelezettségvállalásuk, a tantervek és a tanulási célok tekintetében fejlesszék és megéljék a vállalkozói szellem és innováció kultúráját.

…és új határok: a vállalkozói ismeretek felsőfokú oktatása 

A felsőoktatásnak a vállalkozói tevékenység tekintetében betöltött szerepe messze túlmutat a tudás átadásán: az ökoszisztémákban, partnerségekben és ipari szövetségekben való részvétel is ide tartozik. Mivel a vállalkozással összefüggő állami politikák egyre inkább a csúcstechnológiát képviselő és nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokra összpontosítanak, a felsőoktatási intézmények aktyv szerepet játszanak a tagállamok és az Unió innovációs politikáiban.

Az Európai Technológiai Intézet (ETI) elsőként hangsúlyozza a vállalkozói tevékenység mint az uniós szintű innovációt elősegítő tényező fontosságát, és az iparnak segít áthidalni az oktatás és az innováció közötti szakadékot. Máris több induló vállalkozás jött létre az ETI tudományos és innovációs társulásaiból (TIT-ek). Az ETI programjai a vállalkozói ismeretek oktatása, vállalkozásalapítási szolgáltatások, valamint mobilitási programok révén biztosítják, hogy a hallgatók belekóstoljanak a kiválóságra törekvő tudományba. A partnerségek a készségek biztosításában, alkalmazásában és korszerűsítésében való közvetlen részvétellel hatékony platformot biztosíthatnak a különböző ágazatokban szükséges vállalkozói készségek biztosításához.

Az egyetemeknek fokozottabban vállalkozó szelleművé kell válniuk. Ennek ismeretében az Európai Bizottság – az OECD-vel együttműködésben – már kidolgozta a vállalkozói egyetemek keretét. A keretet úgy alakította ki, hogy segítséget nyújtson az érdeklődő egyetemeknek önmaguk értékeléséhez, és testre szabott tanulási modulokkal javítani lehetőségeiket. A kerethez való hozzáférést fokozatosan fogják bővíteni.

*****************

A Bizottság a következő lépéseket fogja tenni: 
  • kidolgoz egy, a vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó páneurópai kezdeményezést, amely egyesíti a hatáselemzések készítésével, a tudás megosztásával, a módszertanok kidolgozásával és a különböző tagállamokból származó gyakorlati szakemberek által biztosított mentorálással kapcsolatosan meglévő európai és nemzeti szakértelmet, 
  • megerősíti az együttműködést a tagállamokkal azzal a céllal, hogy minden országban valós tapasztalatok alapján értékeljék a vállalkozói ismeretek oktatásának bevezetését, és támogassa azokat a közigazgatásokat, amelyek tanulni kívánnak a társszervezetek sikereiből, az OECD-vel közösen orientációs keretet hoz létre, hogy ösztönözze a vállalkozóképző iskolák, valamint a szakoktatási és -képzési intézmények fejlődését, 
  • előmozdítja az informális és nem formális tanulási környezetben elsajátított vállalkozói ismeretek elismerését és igazolását, 
  • 2013 elején közzéteszi a vállalkozói egyetemre vonatkozó orientációs keretet; megkönnyíti a keret alkalmazása iránt érdeklődő egyetemek közötti információcserét; fokozatosan elterjeszti azt az uniós felsőoktatási intézmények körében,
  • támogatja az egyetemek által kezdeményezett, sikeres vállalkozásalapítási mechanizmusokat (spin-off vállalkozások stb. létrehozása), valamint a legfontosabb társadalmi kihívásokkal összefüggésben az egyetemek és az üzleti világ között kialakuló ökoszisztémákat. 
A tagállamokat felkéri a következőkre: 
  • biztosítsák, hogy a vállalkozókészség mint kulcskompetencia 2015 végéig beépüljön az alapfokú oktatási, a középfokú oktatási, a szakoktatási, a felsőoktatási és a felnőttoktatási tantervekbe, 
  • tegyék lehetővé a fiatalok számára, hogy a tankötelezettség vége előtt legalább egy gyakorlati vállalkozói tapasztalatot szerezhessenek, például minivállalkozást működtessenek, legyenek felelősek egy vállalat vállalkozói projektjéért vagy egy szociális projektért, 
  • a strukturális alapok – nevezetesen az Európai Szociális Alap (ESZA) – forrásait felhasználva, a nemzeti foglalkoztatási tervvel összhangban ösztönözzék az oktatásban részt vevő fiatalok és felnőttek vállalkozói képzését, különösen a második esélyt kínáló oktatás eszközeként olyanok számára, akiknek nincs munkaviszonya, valamint sem oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt. Aknázzák ki teljes mértékben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében rendelkezésre álló képzési lehetőségeket.
  • népszerűsítsék a vállalkozói ismereteket oktató modulokat a nemzeti ifjúsági garanciaprogramokban részt vevő fiatalok körében
Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Vállalkozónői esettanulmányokat díjaztak a Telenor és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány közös eseményén

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés