EB: A vállalkozások könnyebb átruházása

Európában évente mintegy 450 000 cég és 2 millió alkalmazott kerül új tulajdonoshoz. Az átruházás azonban akkora nehézségekbe is ütközhet, hogy a becslések szerint minden évben megszűnik 150 000 vállalat és 600 000 munkahely. Ennek a fő tényezői a szabályozási vagy adóterhek, az ilyen ügyletekhez szükséges előkészületek és átlátható piacok ismeretének hiánya, valamint a formalitások teljesítéséhez szükséges hosszú átfutási idők. Ezenkívül a társaság jogi formája (egyszemélyes társaság) és kora (különösen a három évnél fiatalabb vállalatok esetében) tovább növelik a sérülékenységét. Ezért a legkisebb vállalkozásokat fenyegeti a leginkább az a veszély, hogy az átruházás nem sikerül. 

Az ilyen vállalkozások már működő vállalkozások bevezetett termékekkel, meglévő piacokkal és vevőkkel, így sokkal valószínűbb, hogy fennmaradnak, mint az új vállalkozások. A leendő vállalkozóknak tudniuk kell, hogy egy működő vállalkozás megvásárlása vonzó alternatívája lehet az új cég alapításának. Az átruházást mind a vállalkozását átadni kívánó vállalkozó, mind az átvevő számára könnyebbé kell tenni.

A családi vállalkozásokat az különbözteti meg, hogy a vállalkozást az egyik nemzedék a következő nemzedéknek adja át, egyben ez a legnagyobb kihívás is, amellyel szembe kell néznie. Egy családi vállalkozás átadására úgy kell tekinteni, mint a tulajdonjog átruházására, ahol a tulajdonjog nem egy likvid eszköz, hanem olyasmi, amit a család nemzedékeken át épített fel és fejlesztett, beleértve az értékeket, a hagyományokat és a know-how-t. Az Unióban az örökösödési és hagyatéki adókkal összefüggő különböző megközelítések különbözőségének terjedelme és mértéke azt mutatja, hogy még mindig sok a tennivaló a családi vállalkozások átadása jogi környezetének javítását illetően.

A vállalkozások átruházásának kérdésével már külön foglalkozott az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata 2011-ben, valamint „a Közösség növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni programjának végrehajtásáról – Vállalkozások átadása – Folyamatosság és megújulás” című, 2006. évi bizottsági közlemény.

Bár néhány európai országnak sikerült előrelépnie, és az átruházásokat elősegítő szabályozási keretet dolgoztak ki, még ezekben az országokban is előfordulhat, hogy a vállalkozók közössége és az érdekeltek (a szakmai szervezetek, ügyvédi irodák és a vállalkozók tanácsadói) keveset tudnak az átruházási lehetőségekről és a szükséges előkészületekről.

Mivel a vállalkozások sikeres átruházását gátló akadályok nagyobbrészt helyi, regionális és nemzeti szinten találhatók, egyértelműen érdemes lehet összehasonlítani az Európa-szerte alkalmazott módszereket a bevált gyakorlatok megosztása és olyan intézkedések meghozatala céljából, amelyek növelik a tájékozottságot a vállalkozások átruházásával, a vállalkozások átruházásának finanszírozására szolgáló különleges pénzügyi eszközökkel, a jogi átalakulással (nevezetesen egy cég eladásának megkönnyítése érdekében részvénytársaság alapításának lehetőségével) és a vállalkozások átruházásához szükséges átlátható piacokkal kapcsolatosan.

A Bizottság a következő lépéseket fogja tenni: 

• iránymutatásokat dolgoz ki arról, hogy melyek azok a leghatékonyabb programok és bevált gyakorlatok, amelyek megkönnyítik a vállalkozások átruházását, beleértve a vállalkozások piacának bővítésére és mélyítésére irányuló intézkedéseket, az Európában rendelkezésre álló programok feltérképezését és a vállalkozások határokon átnyúló átruházását gátló, még meglévő esetleges akadályok felszámolására irányuló javaslattételt. E célból a Bizottság szakértői munkacsoportot szervez a tagállamok képviselőinek részvételével, amelynek 2013-ban az lesz a célja, hogy leltárt készítsen, és elemezze az ezen a területen még fennálló akadályok okait, valamint az e korlátok felszámolására irányuló ajánlásokra és támogató intézkedésekre tegyen javaslatot.

A tagállamokat felkéri a következőkre: 

• a vállalkozások átruházásáról szóló 2006-os bizottsági közleményt és „Az Európai Unión belüli határon átnyúló öröklés adóztatásával összefüggésben felmerülő akadályok kezelése” című 2011-es bizottsági közleményt figyelembe véve javítsák a vállalkozások átruházására vonatkozó jogi, igazgatási és adóügyi rendelkezéseket, 

• az alkalmazandó szabályok és prioritások szerint használják fel a meglévő európai alapokat a kis- és középvállalkozásoknak olyan vállalkozókra való átruházásának támogatására, akik azt tervezik, hogy folytatják az üzleti tevékenységet, 

• javítsák a vállalkozások átruházásával összefüggő tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatásokat, valamint fejlesszék a vállalkozások átruházásához kapcsolódó adatgyűjtést és nyomon követést, 

• hatékonyan népszerűsítsék a vállalkozások átruházásának platformjait és piacait, valamint indítsanak kampányokat az életképes vállalkozások potenciális eladói és vevői tudatosságának növelésére, 

• vegyék fontolóra az adóügyi szabályozás olyan szempontból történő felülvizsgálatát, hogy milyen hatást gyakorol egy olyan kis vagy közepes méretű családi vállalkozás likviditására, amelynek tulajdonjogát örökölték, anélkül, hogy ez negatívan befolyásolta volna a bevételeket. 

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés