EB: Az új vállalkozások támogatása az életciklusuk kritikus szakaszaiban és növekedésük segítése

Az új üzleti vállalkozások körülbelül 50 %-a megbukik az első öt éven belül. Ahhoz, hogy az európai vállalkozók teljesíteni tudják a tőlük elvárt növekedést, több erőforrást kell arra szentelnünk, hogy átsegítsük őket ezen az időszakon. A vállalkozások gyakran nem 
rendelkeznek a növekedésüket lehetővé tevő megfelelő ökoszisztémával.

Létfontosságú segítséget nyújthatnak a piacaikat jól ismerő támogató szolgáltatások, amelyek így jelentős mértékben növelik az új vállalkozások sikerének arányát. A hatékony támogatás olyan holisztikus programokból áll, amelyek olyan lényeges elemeket integrálnak, mint a vállalatirányítási képzések, a kutatási-fejlesztési tanácsadás, valamint a más vállalkozásokkal, potenciális beszállítókkal és ügyfelekkel való hálózatépítés.

A vállalkozóknak fokozottan szükségük van tanácsra és támogatásra ahhoz, hogy stratégiai befektetéssel és termékfejlesztéssel kezelni tudják az erőforrások szűkösségét és az ellátás bizonytalan voltát. Számos kisebb vállalatra fokozott nyomást gyakorolnak az általuk ellátott vállalatok, hogy a fokozott erőforrás-hatékonysággal és az újrahasznosíthatósággal összefüggésben új szabványoknak és tervezési követelményeknek feleljenek meg.

Az adószabályok betartásával kapcsolatos költségek csökkentése javítaná az üzleti környezetet, különösen a kisvállalkozások számára. Tekintve, hogy korlátozott erőforrásokkal és tapasztalatokkal rendelkeznek, a kicsi és újonnan létrehozott vállalkozásokat fokozottabban sújtják az adószabályok betartásával kapcsolatos, a bonyolult adószabályokból és a nehézkes adóbevallási eljárásokból fakadó magas költségek, mint a nagy vállalatokat. A tagállamoknak fontolóra kell venniük a héa-alanyok nyilvántartásba vételének egyszerűsítését, és meg kell valósítaniuk az egyablakos elektronikus regisztrációt annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kisvállalkozások határokon átnyúló digitális kereskedelmét.

A sikeres vállalkozások sok új ötlete származik a tudomány és a kutatás területéről, de még ennél is többet lehet tenni a kutatási eredmények üzleti hasznosításáért. Ezért több információt kell megosztani a vállalkozásokkal a kutatási és fejlesztési keretprogramokból finanszírozott projektek eredményeiről.

Az új vállalkozások gyakran válnak megtévesztő marketinggyakorlatok áldozatává. Ilyen például az, amikor hamis vagy megtévesztő tájékoztatást nyújtanak valamilyen szolgáltatásról, számlának tűnő ajánlatokat vagy szakmai címjegyzékben való adatfrissítésre vonatkozó megtévesztő nyomtatványokat küldenek. A Bizottság közzétett egy stratégiát, amely tartalmazza a vállalkozások védelmét növelni hivatott jövőbeni fellépések részletes listáját, továbbá 2013 során jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni.

Az egységes piac útjában álló akadályok megszüntetése és ezáltal az egyenlő versenyfeltételek megteremtése segíti a kisvállalkozásokat a határokon átnyúló tevékenységeik fejlesztésében. Ez magában foglalja a kettős adóztatás, valamint az adórendszerek közötti eltérések és egyéb olyan adóintézkedések kiküszöbölését, amelyek akadályozzák az egységes piacon a határokon átnyúló tevékenységeket és az EU-ban végzett külföldi beruházásokat.

Emellett az Európai Unió túlnyomó részében az önálló vállalkozók szociális biztonságának jogi keretei jelentős mértékben eltérnek az alkalmazottakéitól, ami újabb akadályokat jelent a vállalkozók számára. Az új vállalkozások támogatása különösen a munkanélküliségből az önfoglalkoztatásra való váltás esetén fontos. Segítséget jelenthetnek az olyan intézkedések, amelyek megkönnyítik a szociális jóléti ellátásokban (például munkanélküli segélyben) részesülő emberek számára, hogy saját vállalkozást indítsanak, és gazdaságilag függetlenné váljanak (áthidaló szociális jóléti ellátás).

A tagállamok ezért megvizsgálhatják annak a lehetőségét, hogy az önfoglalkoztatók az alkalmazotti jogviszonyban lévőkével összehasonlítható ellátásokban (pl. egészségügyi ellátásban, nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, felszámolás/csőd esetén munkanélküli ellátásban stb.) részesüljenek, anélkül, hogy azok ellátásai csökkennének.

A vállalkozóknak és a kkv-knak a gyarapodáshoz konkrét, egyedi szaktanácsra van szükségük, amelynek révén versenyelőnyöket alakíthatnak ki, valamint élvezhetik a világszintű értékláncok és a humán erőforrásokkal való közös gazdálkodás előnyeit. A klaszterek, üzleti hálózatok és a vállalkozások egyéb típusú szövetségei teremthetnek ilyen támogató környezetet, mivel összehozzák az üzleti élet, az oktatás, a kutatás és a közszektor megfelelő szereplőit.

A kkv-k közül egyes vállalatok, például a szociális vállalkozások gyakran meghatározott üzleti modelleket követnek, amelyek külön támogatási rendszert igényelnek. A kkv-kból való csoportalkotás a versenyképesség növekedéséhez vezethet. Ezért a tagállamoknak meg kellene fontolniuk, hogy adórendszereiket tovább lehet-e fejleszteni annak érdekében, hogy több ilyen kkv-csoport jöjjön létre. Ezen túlmenően a vállalkozók sokat profitálhatnak az egységes piac nyújtotta előnyökből.

Pillanatnyilag azonban az egységes piac jó működését továbbra is akadályok hátráltatják. A jelenlegi akadályok csökkentése érdekében az Európai Bizottság 2012. október 3-án kiadta a második egységes piaci intézkedéscsomagot. Ezen intézkedések hatékony végrehajtása előmozdíthatja a vállalkozói szellemet Európában olyan területeken, mint például a határokon átnyúló szolgáltatások, a diplomák és képesítések elismerése és a letelepedési jog.

Ezenkívül ösztönözni kell a hozzáértő vállalkozókkal való eszmecserét az EU-n belül, például a Bizottság „Erasmus fiatal vállalkozóknak” programja keretében.

A Bizottság a következő lépéseket fogja tenni: 

• meghatározza és népszerűsíti a tagállamok bevált módszereit a fokozottabban vállalkozóbarát pénzügyi környezet kialakítása érdekében, 

• támogatja a klaszterek és az üzleti hálózatok közötti együttműködést, 

• támogatja a hálózatépítést és a bevált módszerek cseréjét azon szervek között, amelyek a kis- és középvállalkozások számára az erőforrás-hatékonyság vonatkozásában különböző rendszereket működtetnek, 

• megerősíti az Enterprise Europe Network partneri kapcsolatait a fogadó szervezetekkel, az egyablakos ügyintézési pontokkal és a kkv-kat támogató szervezetekkel annak érdekében, hogy i. széles körben elterjedjenek az uniós kezdeményezésekre, a finanszírozási forrásokra és az innováció támogatására vonatkozó információk, ii. arra ösztönözze a tagállamokat, hogy megerősítsék a 
vállalkozók és a kkv-k befektetési készségének növelésére irányuló intézkedéseket, valamint iii. hatékony segítséget nyújtson ahhoz, hogy a vállalkozások az egységes piac minden előnyét élvezhessék, és bejussanak a harmadik országok piacaira, 

• felülvizsgálja az egyes megtévesztő marketinggyakorlatokat tiltó szabályokat, hogy 
megszigorítsa azokat, és fokozza az ilyen gyakorlatok elleni fellépést a határokon átnyúló esetekben, 

• a határokon átnyúló online üzletkötés jelenlegi akadályainak felszámolásával lehetővé teszi a kkv-k számára az egységes digitális piac potenciáljának maradéktalan kiaknázását, 

• folytatja az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program fejlesztését, hogy az egységes piac egész területén kielégítse az új vállalkozók megnövekedett részvételi igényét, 

• ösztönzi a fiatal vállalkozók EU és harmadik országok közötti cseréjét, 

• az ESZA technikai segítségnyújtása keretében finanszírozott, kapacitásépítésre szolgáló szemináriumok révén segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy integrált támogatási rendszereket dolgozzanak ki, bevonva az érdekelt feleket, többek között az oktatási és képzési szolgáltatókat az integrált stratégiák kidolgozásába, és konkrét intézkedéseket létrehozva különösen a fiatal vállalkozók számára, a Bizottságtól és a tagállamoktól származó, az egységes piacra vonatkozó információkkal továbbfejleszti az „Európa Önökért – Vállalkozások” portált. 

A tagállamokat felkéri a következőkre: 

• tegyék kedvezőbbé a nemzeti adóigazgatási környezetet a korai szakaszban lévő vállalkozások számára. Csökkentsék az adószabályok betartásával kapcsolatos költségeket az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítésével és az elektronikus eszközök használatának kiterjesztésével, beleértve az egységes digitális piac teljeskörű megvalósításának felgyorsítását,

• mozdítsák elő az adórendszerek összehangolását annak érdekében, hogy az adóügyi megítélésben tapasztalható eltérések ne vezessenek kettős adóztatáshoz vagy más olyan káros adózási gyakorlathoz, amely akadályozza az egységes piac működését azáltal, hogy hátráltatja a határokon átnyúló üzletkötést és a határokon átnyúló kockázatitőke-befektetéseket, 

• vizsgálják felül a társaságiadó-rendszereket, és a társasági adó tekintetében mérlegeljék a veszteségek és levonások elévülési idejének meghosszabbítását, 

• vegyék fontolóra annak megvalósítását, hogy 2013-tól a kisvállalkozásoknak lehetőségük legyen pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszert választani a héa tekintetében, 

• az újonnan alapított vállalkozások különleges kihívásait is figyelembe véve fogadják el az innovációs, kutatási és fejlesztési projektek kereskedelmi hasznosításának támogatásához szükséges intézkedéseket, 

• vegyék fontolóra azt a lehetőséget, hogy az új vállalkozások tulajdonosai a vállalat sajátos helyzete és megfelelő indoklás alapján korlátozott időtartamra kérelmezhessék a társadalombiztosítási járulékok fizetési ütemtervének esetleges módosítását, 

• használják ki teljes mértékben az újonnan bevezetett támogatási lehetőségeket, amelyeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) lehet nyújtani vállalkozás indításához, valamint a vállalkozók szakmai cseréjét és a gazdaságokban tett látogatásokat szolgáló átfogó rendszerek kialakításához, továbbá a klaszterek és az üzleti hálózatok, valamint az együttműködési tevékenységek támogatására a mezőgazdaság, az erdészet, az agrárélelmiszer-feldolgozás területén 
és a vidéki, nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások között. 

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés