EB: Adminisztratív terhek: világosabb és egyszerűbb szabályok

A vállalkozók kell legyenek a „szokásos ügyfelek”, akikhez a közigazgatási rendszerek az eljárási követelményeiket viszonyítják, az európaiak közel háromnegyede azonban a bonyolult adminisztráció miatt túl nehéznek tartja a saját vállalkozás indítását. Még ennél is többen panaszkodtak a vállalkozás vezetésére rótt szigorú szabályozási terhek miatt. Ennek tudatában a Bizottság 2007-ben cselekvési programot fogadott el annak érdekében, hogy 2012 vége előtt 25 %-kal csökkentse az uniós jogszabályokból fakadó bürokratikus terheket. 

A Bizottság 2011 novemberében jelentést fogadott el „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez” címmel, amely a hatóságoknak való jelentéstétel adminisztratív terhein túl a szabályozási terhek sokkal szélesebb körét vizsgálta, és bevezette a fordított bizonyítási terhet minden új szabályozási teher esetében. Ezenkívül a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy eredményesebben konzultál a kisebb vállalkozásokkal, és éves eredménytáblát fogad el a tagállamokban folyó végrehajtás terén elért előrehaladásról.

A Bizottság a célként kitűzött 25 %-nál nagyobb mértékű csökkenést eredményező javaslatokat terjesztett elő. Az uniós jogalkotó a vállalkozások számára 30,8 milliárd EUR éves megtakarítást jelentő intézkedéseket fogad el. Ez a 123,8 milliárd EUR-ra becsült szabályozási terhek 25 %-a. A terhek további 5,5 %-os csökkenését lehetne elérni, ha az Európai Parlament és a Tanács elfogadná a Bizottság által előterjesztett további javaslatokat.

Jelentős megtakarítás történt az adójog (átállás a papíralapú számlákról az elektronikus számlákra) és a társasági jog területén (a mikrovállalkozások mentesítése egyes, a pénzügyi beszámolási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések alól). Például a számlázási irányelv kimondta, hogy a papíralapú és elektronikus számlákat egyenlően kell kezelni, és a tagállamok már nem írhatnak elő egy bizonyos technológiát az elektronikus számlázásra. A tagállamokban előrelépés történt a vámjogszabályok korszerűsítése és a kkv-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek csökkentése terén, valamint a különféle területek széles
skáláján.

A szükségtelen vagy túlzott mértékű szabályozási terhek csökkentése továbbra is a Bizottság politikai napirendjének kiemelt kérdése. E célból – a tagállamokban tartott konferenciákon túl – 2012. október 1-jén nyilvános konzultáció kezdődött a tíz legnagyobb terhet jelentő uniós jogszabály meghatározása érdekében. A Bizottság a mélyrehatóbb elemzések mellett e konzultáció eredményeit is figyelembe fogja venni annak értékelésekor, hogy egyes területeken szükség van-e az uniós szabályozás felülvizsgálatára. A vállalkozások szabályozási kötelezettségeinek világosnak és egyszerűnek kell lenniük.

Az egyértelmű jogi keretek a közegészség, a közbiztonság, a munkahelyi egészség és biztonság és a környezet védelme mellett az egyenlő versenyfeltételeket, a tisztességes és szabad versenyt, az üzleti biztonságot és a piac kiszámíthatóságát is biztosítják. Az intelligens szabályozás az innovációt is ösztönzi, aminek köszönhetően az európai vállalatok vezető helyet töltenek be a kulcsfontosságú technológiák és szolgáltatások tekintetében.

Mindazonáltal a párhuzamos vagy nem összehangolt engedélyezést ki kell küszöbölni. A belső piacon folyó üzleti tevékenységek esetében pedig meg kell szüntetni az olyan terhes alaki követelményeket, mint például a nyilvános dokumentumok (pl. vállalati elszámolások) hitelességének bizonyítására vonatkozó kötelezettség.

Ki kell küszöbölni vagy – amennyire csak lehetséges – csökkenteni kell a bürokráciát valamennyi vállalkozás, de különösen a mikrovállalkozások, köztük az egyéni vállalkozók és a szabadfoglalkozásúak számára, akiket kisebb méretük, valamint humán- és pénzügyi erőforrásaik korlátozott volta miatt különösen érzékenyen érintenek a bürokratikus terhek. Ugyanakkor fel kell számolni a szabad foglalkozások gyakorlását gátló, még meglévő szükségtelen és indokolatlan akadályokat.

A közbeszerzések területén a kkv-kat és a határokon átnyúló ajánlattevőket akadályozzák az
adminisztratív követelmények (pl. igazoló dokumentumok benyújtása), az információszerzéssel kapcsolatos problémák és az ajánlatkérő szervek esetenként aránytalan követelményei. A közbeszerzési szerződést elnyerő kkv-k részaránya nem változott lényegesen 2002 óta.

A legjelentősebb tényező, amely a kkv-k részvételét befolyásolja, a szerződés nagysága: a kkv-k nem rendelkezik megfelelő kapacitással ahhoz, hogy nagy közbeszerzési szerződésekre tegyenek ajánlatot, vagy megfeleljenek azok követelményeinek,
és úgy tűnik, hogy általában a 300 000 EUR feletti szerződések meghaladják a kapacitásukat.

A meghatározott küszöbértékeket meghaladó összértékű szerződések esetében a tételekre bontás növelheti azon szerződések számát, amelyekre kkv-k is ajánlatot tudnak tenni. A Bizottság továbbá azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a munkaügyi jogszabályok egyszerűsítésével és rugalmas munkafeltételek, többek között a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás kidolgozásával folytassák a munkaerőpiac modernizálását.

Ezenkívül biztosítani kell a vállalkozások számára, hogy számíthassanak szakértői tanácsadásra és segítségnyújtásra, amennyiben belső piaci jogszabály helytelen alkalmazásával szembesülnek; ez olyan terület, ahol a Bizottság hálózata (SOLVIT) már 10 éve tevékeny szerepet játszik.

A vállalkozók számára emellett biztosítani kell egy olyan „egyablakos” kapcsolattartó pontot, ahol átfogó tájékoztatást kaphatnak az engedélyekről, a közigazgatási eljárásokról, a pénzügyi kérdésekről és az állami támogatásokról. El kell terjeszteni az olyan, vállalkozókat szolgáló egyablakos ügyintézési rendszereket, mint például a „Barcelonactiva”, amely 2011-ben elnyerte az Európai vállalkozástámogtási díjat.

Emellett a Bizottság nemrégiben elindította az új „Európa Önökért” portált, ezen pedig szerepel egy olyan, egységes hozzáférési pont, amelyen keresztül elérhetők az uniós pénzügyi eszközök. Több igazgatási eljárást kell online elérhetővé tenni a vállalkozások számára, még a határokon átnyúlóan is. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szolgáltatási irányelv értelmében kialakított egyablakos ügyintézést további eljárásokra is terjesszék ki, alkalmazzák az üzleti életciklust követő módszert, továbbá tegyék a rendszert többnyelvűvé és felhasználóbarátabbá.

A Bizottság a következő lépéseket fogja tenni: 

• továbbra is erőteljesen törekszik arra, hogy a javasolt uniós jogszabályokban csökkenjenek a szabályozási terhek, különösen azokon a területeken, ahol a terhek a legsúlyosabbak, 

• meghatározza, hogy a tíz legnagyobb terhet jelentő területen miként fogja felülvizsgálni és módosítani az uniós szabályozást a szükségtelen vagy túlzott terhek csökkentése érdekében, olyan jogalkotási kezdeményezésekre is javaslatot fog tenni, amelyek más területeken csökkentik az adminisztratív terheket, mint például az elektronikus számlázás támogatása a közbeszerzés területén és a vállalkozás megkönnyítése az egységes héa-bevallás révén, 

• olyan jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amely eltörli a kkv-k által az egységes piacon határon átnyúló üzleti tevékenység folytatásához benyújtandó nyilvános dokumentumok terhet jelentő hitelesítési követelményét, 

• munkacsoportot hoz létre annak értékelésére, hogy a szabadfoglalkozású vállalkozóknak milyen sajátos szükségleteik vannak olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint például az egyszerűsítés, a tevékenység nemzetközivé tétele vagy a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés, 

• figyelemmel kíséri a szolgáltatási irányelv értelmében létrehozott egyablakos ügyintézési pontokkal kapcsolatos előrehaladást, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vállalkozásorientáltabb megközelítést kövessenek, 

• intézkedik annak érdekében, hogy több vállalkozás kapjon segítséget a SOLVIT hálózat révén, ha az egységes piacon a hatóságok megsértik jogaikat. Az Enterprise Europe Network segítséget nyújt a vállalkozásoknak annak érdekében, hogy azok ténylegesen hozzáférhessenek a SOLVIT hálózathoz, és használhassák azt. Az átláthatóság és a hozzáférhetőség biztosítása, valamint a több helyen is tárolt és az elavult információk elkerülése érdekében ellenőrzi az uniós szinten a vállalkozók rendelkezésére álló összes forrást. 

A tagállamokat felkéri a következőkre: 

• 2015 végéig egy hónapra csökkentsék a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyek megszerzésének időigényét, 

• 2013-ra maradéktalanul hajtsák végre „A legjobb gyakorlatok európai kódexe a kkvk közbeszerzési eljárásokban való részvételének megkönnyítéséről” című dokumentumban foglaltakat, 

• a munkaügyi jogszabályok egyszerűsítésével és rugalmas munkafeltételek, többek között a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás kidolgozásával folytassák a munkaerőpiac modernizálását, 

• az egyablakos ügyintézést terjesszék ki további eljárásokra, továbbá tegyék felhasználóbarátabbá, 

• valósítsák meg az egyablakos ügyintézést a vállalkozók számára, hogy egy helyen elérhető legyen valamennyi, az üzletet támogató szolgáltatás, ideértve a mentorálást, a hagyományos és nem hagyományos finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítését és az ezzel kapcsolatos tanácsadást, az „üzleti inkubátorokhoz” és a „vállalkozásgyorsítókhoz” való hozzáférést, valamint a fiatal vállalkozások korai szakaszban való nemzetközivé válásához nyújtott támogatást, valamennyi érdekelt felet – köztük az oktatási és képzési szolgáltatókat is – vonják be annak érdekében, hogy partnerségi szemlélet alakuljon ki.

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Vállalkozónői esettanulmányokat díjaztak a Telenor és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány közös eseményén

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés