Az európai vállalkozói potenciál felszabadítása a növekedés újraindítása érdekében

A növekedés újraindításához és a foglalkoztatás szintjének emeléséhez Európának több vállalkozóra van szüksége.A legtöbb új munkahelyet – évente 4 milliót – az új vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások teremtik Európában. Ezért Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke ma a vállalkozók támogatására és az európai vállalkozói kultúra forradalmasítására irányuló cselekvési tervet terjesztett elő. 

A terv kiemeli az oktatás és a képzés alapvető szerepét a vállalkozók új generációinak kinevelésében, és olyan konkrét intézkedéseket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a fiatalok, a nők, az idősek, a migránsok és a munkanélküliek számára vállalkozásuk beindításához. A magas uniós munkanélküliségi ráta következtében jelentős emberi erőforrások maradnak kiaknázatlanul, különösen a nők és a fiatalok körében. 

A terv a vállalkozói tevékenység különböző akadályaival is foglalkozik, például olyan ambiciózus intézkedéseket foglal magában, amelyek célja megkönnyíteni a vállalkozásalapítást és támogatni az új vállalkozásokat, sikeresebbé tenni a vállalkozások tulajdonjogának átruházását, javítani a finanszírozáshoz való hozzáférést, valamint második esélyt biztosítani a csődbe jutott tisztességes vállalkozóknak.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Világosan látni kell: a vállalkozók számának növekedése a munkahelyek számának gyarapodását, az innováció fokozódását és a versenyképesség javulását eredményezi.A vállalkozóvá válás és egy adott elképzelés megvalósítása sok egyéni kockázattal és erőfeszítéssel jár.A vállalkozók napjaink hősei.A vállalkozói szellem pedig a gazdaságtörténet során mindig is a gazdasági növekedés legjelentősebb mozgatórugója volt.Ezért a vállalkozói tevékenység folytatását vonzó és megvalósítható lehetőséggé kívánjuk tenni az európai polgárok számára.Ez cselekvési tervünk fő üzenete.Ha sikerül felszabadítanunk az európai vállalkozói potenciált, képesek leszünk újraindítani a növekedést Európában.”

MEMO/13/7 – a vállalkozás témájában 2012-ben készült Eurobarométer felmérés:Az elmúlt három évben 45%-ról 37%-ra csökkent azon uniós polgárok aránya, akik szívesen lennének önfoglalkoztatók.E visszaesés a jelenlegi válsággal összefüggő, kevésbé biztató üzleti kilátásokkal magyarázható.

MEMO/13/5 – Vállalkozás mint a gazdasági növekedés fő mozgatórugója

Entrepreneurship 2020 Action Plan (Vállalkozás 2020 cselekvési terv)

A vállalkozói ismeretek oktatása serkentőleg hat a vállalatalapításra

Azon diákok körében, akik a középiskolában részt vesznek valamely „minivállalkozási” programban, 15 és 20% között van azok aránya, akik később saját vállalatot alapítanak. Ez az arány három-ötszöröse a népesség egészére vonatkozó aránynak.A vállalkozói ismeretek felsőfokú szinten történő oktatása az üzleti ökoszisztémák, a partnerségek és az ipari szövetségek támogatása révén előmozdíthatja a csúcstechnológiát alkalmazó és nagy növekedési potenciállal bíró vállalatok létrejöttét.

Ezenkívül a terv hat fő területtel foglalkozik, amelyen intézkedésekre van szükség a vállalkozások sikeres működését és növekedését lehetővé tévő környezetmegteremtése érdekében:
  1. a finanszírozáshoz való hozzáférés – a meglévő pénzügyi eszközök megerősítésén túlmenően a Bizottság javasolja az európai mikrofinanszírozási piac létrehozását, valamint az adórendszerek egyszerűsítését annak érdekében, hogy a kkv-k közvetlen magánbefektetések – például kis címletű kötvények („minikötvények”), közösségi finanszírozás vagy informális befektetések – révén is forrásokhoz juthassanak,
  2. a vállalkozás életciklusának kritikus szakaszai során nyújtott támogatás: tekintve, hogy a vállalatok 50%-a a létrehozást követő öt éven belül megbukik, a tagállamoknak nagyobb forrásokat kellene szentelniük arra, hogy átsegítsék az új vállalkozásokat ezen a kritikus időszakon. E forrásokat többek között vállalatirányítási képzésekre, kutatási-fejlesztési tanácsadásra, valamint más vállalkozásokkal, potenciális beszállítókkal és ügyfelekkel való hálózatépítésre kellene fordítani,
  3. a digitális kor nyújtotta új üzleti lehetőségek kiaknázása:az információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó kkv-k kétszer-háromszor gyorsabban fejlődnek. A webalapú induló vállalkozások számára és az internetes készségek fejlesztéséhez nyújtott nagyobb mértékű támogatás az internetes vállalkozók mellett a hagyományosabb üzleti vállalkozások számára is segítséget jelenthet,
  4. a vállalkozás tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos könnyítések: Európában évente mintegy 450 000 cég és 2 millió alkalmazott kerül új tulajdonoshoz, ami a becslések szerint 150 000 vállalat és 600 000 munkahely megszűnését eredményezi. A Bizottság javasolja a vállalatok piacainak kiterjesztését, valamint a vállalatok tulajdonjogának határokon keresztüli átruházását akadályozó tényezők kiküszöbölését,
  5. második esély biztosítása a csődbe jutott tisztességes vállalkozóknak: a csőd az esetek túlnyomó többségében (96%) késedelmes fizetések sorozata vagy valamely más gyakorlati probléma miatt következik be. Az „újrakezdők” viszont általában sikeresebbek. A Bizottság ezért nemrégiben arra tett javaslatot, hogy a hangsúly a felszámolás helyett a vállalatoknak a pénzügyi nehézségek leküzdéséhez nyújtandó segítségen legyen (IP/12/1354),
  6. igazgatási egyszerűsítés:A Bizottság továbbra is erőteljesen törekedni fog a szabályozási terhek csökkentésére.
A Bizottságnak szándékában áll továbbá az is, hogy előmozdítsa a vállalkozói szellem térhódítását a népesség meghatározott szegmenseiben:
  • a nők vállalkozói potenciálja – az a tény, miszerint a nők aránya az európai önfoglalkoztatók körében csupán 34,4%, arra utal, hogy a nőknek több ösztönzésre és támogatásra van szükségük ahhoz, hogy vállalkozói tevékenységbe fogjanak,
  • idősek – a nyugdíjas üzletemberek értékes szakismeretekkel rendelkeznek, amelyeket hasznos lenne átadni a jövő nemzedékeknek, hogy ezáltal könnyebbé váljon számukra a vállalatalapítás,
  • tekintve, hogy a migráns népesség gyakran találkozik nehézségekkel a munkaerőpiacon, az önfoglalkoztatás értékes lehetőséget kínál számukra gazdasági helyzetük megerősítésére és társadalmi befogadásuk előmozdítására,
  • a munkanélküliek számára biztosítandó vállalkozásfejlesztési támogatásnak ki kell terjednie a képzésre, az üzleti tanácsadásra és a mentorálásra.
A Bizottság az elkövetkező időkben azon fog munkálkodni, hogy a tagállamokkal, az üzleti szervezetekkel és az érintett felekkel szoros együttműködésben megvalósítsa a cselekvési tervet, és ezáltal kivezesse Európát a válságból. E munka részeként konkrét célokat és a kézzelfogható eredmények elérésére vonatkozó határidőket tartalmazó ütemtervet fog kidolgozni.

Az európaiak 37%-a szeretne a saját főnöke lenni

10 európai polgárból csaknem 4 szeretne a saját főnöke lenni, ha erre módja nyílna.Amennyiben ezt a potenciált sikerülne kiaknázni, több millióval emelkedne az Unióban működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) jelenleg mintegy 21 milliós száma. Számos különféle akadály tántorítja el az európaiakat attól, hogy az önfoglalkoztatást válasszák, különösen a csődtől való félelem és a rendszertelen jövedelem kockázata. 

A „Vállalkozás az EU-ban és azon kívül” (FL354) címet viselő és Antonio Tajani bizottsági alelnök által ma bemutatott Eurobarométer gyorsfelmérés ugyancsak kiemeli, hogy 2009-ben az európaiak nagyobb hányada (45%-a) akart önfoglalkoztató lenni. Ez három év alatt 20%-os visszaesést jelent, ami a jelenlegi gazdasági helyzetet és a kevésbé biztató üzleti kilátásokat tükrözi.

Mindazonáltal az egyéni függetlenség és a nagyobb jövedelem, valamint a munkavégzés helyének és idejének megválasztásában rejlő szabadság kilátása által vezérelve továbbra is milliók fontolgatják, hogy önfoglalkoztatóvá válnak.

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés