A nők aránya a társaságok vezetőtestületeiben 15,8 % Európában

A Bizottság ma félidős adatokat tett közzé a tőzsdén jegyzett társaságok vezetőtestületeiben dolgozó nők arányáról. Az új adatok alapján 15,8 %-ra nőtt a nők aránya a vezetőtestületekben, ez az arány 2012 januárjában 13,7 % volt. Ez az igazgatótanácsok nem ügyvezető tagjainak átlagosan 17 %-át (2012 januárjában ez 15 % volt), az igazgatótanácsi tagoknak pedig a 10 %-át (8,9 %-ról) teszi ki. Három ország kivételével (Bulgária, Lengyelország és Írország) valamennyi uniós tagállamban nőtt a nők igazgatótanácsi aránya.

Az új adat 2,2 százalékpontos növekedést mutat a 2011. októberi adathoz képest, és ez a valaha rögzített legmagasabb, egyik évről a másik évre történő változás. Ez a növekedés azután következett be, hogy az Európai Bizottság 2012. november 14-én jóváhagyta a nők igazgatótanácsokban való arányáról szóló javaslatot (IP/12/1205 és MEMO/12/860), amely célkitűzésként 40%-os arányt jelölt meg a nőknek az igazgatótanácsokban érdem alapján történő részvételére vonatkozóan. Ez az igazgatótanácsokban lévő nők arányát szabályozó jogszabály szükségességéről folytatott magas szintű uniós tárgyalások hatását is tükrözi.

Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke ma a davosi Világgazdasági Fórumon ismertette az új adatokat a nők gazdasági döntéshozatalbeli helyzetéről szóló nyilvános ülésen, közösen Christine Lagarde-dal, a Nemzetközi Valutatalap vezérével.

„A puding próbája az evés: a szabályozási nyomás működik. A társaságok kezdik végre megérteni, hogyha versenyképesek akarnak maradni egy idősödő társadalomban, akkor nem hagyhatják figyelmen kívül a tehetséges nőket: az egyetemi diplomások 60 %-a nő" – nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülési biztosa. „Belgium, Franciaország és Olaszország példája, amely országok a közelmúltban fogadták el jogszabályaikat, és az előrehaladás jelei máris kezdenek megmutatkozni, azt bizonyítja, hogy a határidőhöz kötött szabályozási intézkedések gyökeres változást érhetnek el. Az általunk javasolt, az Európai Unió egészében alkalmazandó jogszabályok biztosítani fogják, hogy a meglévő tehetségek ki legyenek használva a vállalati felső vezetésben a nők és férfiak közötti jobb egyensúly megteremtése érdekében a belső piacunkon."

A kvótaszabályokkal rendelkező országok jelentik továbbra is a változás motorját. A százalékpontok legnagyobb arányú növekedéseOlaszországban ment végbe (4,9 %-os növekedést követően elérve a 11 %-ot), ahol a közelmúltban fogadtak el a kvótákról szóló törvényt, amely megköveteli a jegyzett és az állami társaságoktól, hogy igazgatótanácsuk és felügyelőbizottságuk tagjainak egyharmadába nőket jelöljenek ki 2015-ig. Franciaország, amely 2011-ben vezetett be kvótákról szóló törvényt, az első olyan uniós tagállam, amely valamennyi jegyzett táraságának igazgatótanácsában több mint egy nő dolgozik. A CAC 40 tőzsdeindexben szereplő vállalatok igazgatótestületeinek 25 %-a nő – ez 2,8 %-os növekedést jelent mindössze 10 hónap leforgása alatt (2012. január–október). A Franciaországban lévő kvóta 40 % 2017-ig a jegyzett és nem jegyzett nagyvállalatok (amelyek legalább 500 munkavállalót alkalmaznak és bevételük meghaladja az 50 millió EUR-t) ügyvezetői és nem ügyvezetői feladatokat ellátó igazgatótanácsi tagjai esetében, 20 %-os köztes célkitűzéssel 2014-ig.

Ezzel párhuzamosan Bulgária az egyetlen ország, ahol észrevehető (4 %-os) csökkenés következett be, míg Lengyelország és Írország esetében nem változott az igazgatótanácsokban lévő nők aránya, ez 12 %, illetve 9 %-on stagnál.

A jelenlegi adatok ígéretesek, azonban még hosszú út áll előttünk. Az EU legnagyobb vállalatainak negyede esetében még mindig nem dolgoznak nők az igazgatótanácsokban.

Az Európai Bizottság 2012 márciusában tette közzé a nők gazdasági döntéshozatalban való részvételéről szóló legutóbbi éves jelentését. A következő teljes körű jelentés 2013 áprilisában jelenik meg. A mai közép távú adatokat 2012 októberében gyűjtötték, és összehasonlítják a 2012. januári adatokkal. A teljes körű adatok elérhetőek az interneten.

Előzmények

2012. november 14-én a Bizottság elfogadott egy jogszabályt, amelynek célja az alulreprezentált nem 40 %-os arányának biztosítása a nem ügyvezetői pozíciókban a jegyzett európai vállalatok esetében 2020-ig, és 2018-ig a jegyzett állami vállalatok esetében (lásd: IP/12/1205 ésMEMO/12/860).

A törvénytervezet fő elemei:

  • Amennyiben egy európai, tőzsdén jegyzett vállalkozás felügyelőbizottságban dolgozó nők aránya nem éri el a 40 %-ot, az új törvény arra kötelezi az adott vállalkozást, hogy olyan új kiválasztási eljárást vezessen be az igazgatótanácsi tagokra vonatkozóan, amely előnyben részesíti a megfelelő képzettséggel rendelkező női jelölteket.
  • A törvény határozottan a képzettségre helyezi a hangsúlyt. Senki nem válhat az igazgatótanács tagjává pusztán azért, mert nő, de egyetlen nőt sem fognak a neme miatt elutasítani.
  • A törvény kizárólag a tőzsdén jegyzett vállalatok felügyelőbizottságaira vagy nem ügyvezető feladatot ellátó igazgatóira alkalmazandó, azok gazdasági jelentősége és nagyfokú ismertsége miatt. A kis- és középvállalkozások nem tartoznak a jogszabály hatálya alá.
  • Az egyes tagállamoknak megfelelő és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk az irányelvet megsértő vállalatokra vonatkozóan.
  • A jogszabály ideiglenes intézkedés, amely automatikusan hatályát veszti 2028-ban.
  • A javaslat kiegészítő intézkedésként magában foglal egy „flexi-kvótát”: a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó azon kötelezettséget, hogy saját, egyedi, önszabályozási célokat tűzzenek ki mindkét nem képviseletére vonatkozóan az ügyvezető igazgatók körében, amelynek 2020-ig meg kell felelniük (vagy 2018-ig az állami vállalatok esetében). A vállalatoknak minden évben jelentést kell tenniük az elért haladásról.

A következő lépések:
ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak a Tanácsban. Az Európai Parlament Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Nőjogi Bizottság) és Evelyn Regner (Jogi Bizottság) európai parlamenti képviselőket jelölte ki a javaslat társelőadóinak. A Tanács decemberben tartotta meg a javaslatról szóló első megbeszélést (MEMO/12/940), és az ír uniós elnökség várhatóan újabb megbeszélést tart a foglalkoztatásügyi- és szociális miniszterek (EPSCO Tanács ) 2013. június 20-i ülésén. Eközben január 15-én a törvénytervezet megfelelt a szubszidiaritásra irányuló ellenőrzésnek (43:11 arányban) – amely során a nemzeti parlamentek (mindegyik két szavazattal élhet, így az összes szavazatok száma 54) véleményt nyilvánítanak arról, hogy egy adott kérdéssel uniós szinten vagy az adott tagállam szintjén kell-e foglalkozni.

 Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012


Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012


Forrás: Európai Bizottság (sajtóközlemény)

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés