Az európai vállalkozások gyorsabban és egyszerűbben juthatnak uniós finanszírozáshoz

Az új költségvetési rendelet közelmúltbeli hatálybalépését követően a Bizottság elfogadta az annak alkalmazására vonatkozó új részletes szabályokat. Az egyszerűsített eljárásnak köszönhetően 2013. január 1-jétől a vállalkozások, kkv-k, kutatók, diákok, települések és más kedvezményezettek könnyebben juthatnak majd uniós finanszírozáshoz. 

Az új jogszabály által javul az átláthatóság és az uniós pénzeszközök kezelőinek elszámoltathatósága. Növekednek a lehetőségek az egyösszegű kifizetés és átalányfizetés alkalmazására a kisebb összegek tekintetében, immár nem szükséges ugyanazokat az adatokat minden alkalommal kitölteni az uniós finanszírozás iránti kérelmeknél, ezentúl a kérelmek online is benyújthatók – hogy csak néhányat említsünk az újdonságok közül.

„Ez az új jogszabály jelentős előnyökkel jár az uniós finanszírozásban részesülő valamennyi kedvezményezett számára. Sikerült csökkentenünk az uniós finanszírozást igénylők adminisztratív terheit, aminek eredményeképpen könnyebben és rövidebb idő alatt juthatnak majd hozzá az uniós költségvetésből származó finanszírozáshoz. Az új szabályoknak köszönhetően megnyílik az út az uniós források hatékonyabb felhasználása felé. A válság idején ez minden uniós polgár számára létfontosságú, hiszen az uniós költségvetés jelentős szerepet játszik a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzésében. Az uniós finanszírozás hozzáférhetőségének javítása és az ilyen pénzeszközöket kezelők elszámoltathatóságának fokozása megbízatásom egyik fő feladata” – nyilatkozta Janusz Lewandowski, a pénzügyi tervezésért és költségvetésért felelős uniós biztos.

Egyszerűsítés

A felülvizsgált költségvetési rendelet számos újítást tartalmaz, amely megkönnyíti majd az uniós alapok kedvezményezettjeinek életét. Az ajánlattételi felhívás és a támogatási megállapodás megkötése, illetve a kifizetési határidők közötti időszak lerövidül majd. Az egyösszegű kifizetés, az átalányfizetés és az egységköltség alkalmazása révén a támogatási rendszer hangsúlya eltolódik a költségigények megtérítésétől az eredmények alapján történő kifizetés felé. Nagyobb szerephez jutnak a pénzdíjak, amelyeket valamely előre meghatározott probléma megoldására indított verseny győztesének fizetnek ki (az innovációt ösztönző díjak). E pénzdíjak hozzájárulnak az igazgatás egyszerűsítéséhez és az uniós finanszírozás eredményorientáltságának fokozásához is. Az uniós alapok kedvezményezettjei a jövőben nem lesznek kötelesek külön kamatozó bankszámlát nyitni. Továbbá, még akkor is, ha kamat keletkezik, a kedvezményezettnek nem kell azt az uniós költségvetésbe visszafizetni, és nem számít bele a projektbevételbe sem. Ez kiküszöböli a kedvezményezettek és más érdekelt felek – különös tekintettel a kutatói és NGO-közösségekre – egyik fő problémáját, amelyet a 2010-es bizottsági javaslatot megelőző 2009. évi nyilvános konzultáció során vetettek fel.

Nagyobb elszámoltathatóság és védelem az európai polgároknak

Az új szabályok révén javul majd azok elszámoltathatósága, akik az uniós adófizetők pénzével gazdálkodnak. Közéjük tartoznak a tagállamok, amelyek az uniós költségvetés végrehajtásának jelentős hányadát végzik, az EU regionális politikáját is ideértve. A jövőben az uniós alapokat kezelő tagállami hatóságoknak éves nyilatkozatokat kell aláírniuk és benyújtaniuk a Bizottság felé, amelyek tanúsítják az uniós alapok helyes felhasználását.

A kedvezményezettek által elkövetett és az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok esetén alkalmazott pénzügyi korrekciós mechanizmusokat megerősítették: a Bizottság elrettentés céljából közzéteszi majd az uniós alapokkal való visszaélés miatt kiszabott szankciókról szóló határozatokat.

Az uniós alapok hatékonyságának fokozása innovatív finanszírozási mechanizmusokkal

A jövőben különféle pénzügyi eszközöket – köztük kölcsönöket, saját tőkét vagy garanciákat – alkalmaznak majd az uniós alapok hatékonyságának növelése érdekében, aminek köszönhetően megsokszorozódhat azok pénzügyi hatása. Új lehetőségeket dolgoztak ki a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP) rugalmasabb működése céljából, ami tükrözi az európai ipar ilyen partnerségekben közreműködő érdekelt feleinek kéréseit.

Ami a külső tevékenység területét illeti, az EU-nak lehetősége nyílik arra, hogy európai uniós vagyonkezelői alapokat hozzon létre a saját forrásai, illetve a tagállamoktól és más donoroktól származó források egyesítésével, a külső segítségnyújtás jobb összehangolása és végrehajtása, valamint az EU láthatóságának növelése céljából.

A Bizottság eltökélt az egyszerűsítési menetrend folytatása iránt


A szabályok és folyamatok egyszerűsítése nem ér véget az új költségvetési jogszabály elfogadásával. A Bizottság ezután is az egyszerűsítésre irányuló számos javaslatának keresztülvitelére törekszik majd, hogy azok szilárdan beépülhessenek a programok új generációjába (2014–2020), amelyeket a Tanács és az Európai Parlament jelenleg tárgyal.

Háttér

A költségvetési rendelet az uniós pénzügyi szabályok alapját képezi. Megállapítja az uniós költségvetés elveit, és szabályozza az uniós alapok felhasználásának módját. A jelenlegi változatot 2002-ben fogadták el, majd legutóbb 2010-ben módosították annak érdekében, hogy kiterjedjen az Európai Külügyi Szolgálat létrehozására. A költségvetés alaposabb felülvizsgálatára irányuló jogalkotási eljárást a Bizottság 2010 decemberében kezdeményezte, amikor a költségvetési rendelet felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslat orvosolta az uniós alapok kedvezményezettjei által felvetett főbb problémákat. Az új szabályok a finanszírozáshoz való egyszerűbb és gyorsabb hozzáférést helyezik a középpontba, az uniós adófizetők pénzével gazdálkodók elszámoltathatóságának erősítése mellett.

A költségvetési rendelet október 25-i hivatalos elfogadása és a Hivatalos Lapban történő kihirdetése után, 2012. október 27-én lépett hatályba.

Ezt követően a Bizottság a mai napon elfogadta az új költségvetési rendelet alkalmazásáról szóló új szabályokat, amelyek részletes pénzgazdálkodási szabályokat állapítanak meg, és kiegészítik a költségvetési rendeletet. A következő két hónap során az Európai Parlament és a Tanács kifogásokat emelhet vagy észrevételeket tehet a Bizottság által javasolt alkalmazási szabályok tekintetében. A Hivatalos Lapban történő kihirdetést és a 2012. december végén esedékes hatálybalépést követően az alkalmazási szabályok – a költségvetési rendelettel együtt – 2013. január 1-jétől alkalmazandók majd.

Forrás: EU

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Minden erőfeszítésünkkel, minden időnkkel, minden szeretetünkkel - Alapítónők Németországban

Halla Tomasdottir: Nőies válasz az izlandi gazdasági összeomlásra

Mi a két legnehezebb az angolban?

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés