EP: Az egységes piac az európaiak szemszögéből: pillanatfelvétel a polgárok és a vállalkozások véleményéről és aggályairól

Az európai polgárok általában elégedettek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az egységes piac a nagyobb termékválaszték (74%), a munkahelyteremtés (52%) és a tisztességes verseny (47%) tekintetében kínál. Ugyanakkor viszont sokan úgy vélik, hogy az egységes piac csak a nagyvállalatok számára jelent előnyt (62%), a munkafeltételek romlásával jár (51%), és a szegény, valamint hátrányos helyzetű csoportok nem tudják kihasználni az előnyeit (53%). A megkérdezettek 28%-a fontolgatja, hogy a jövőben külföldön vállal munkát. Mindez ízelítő az egységes piacra vonatkozó legfrissebb Eurobarometer-felmérés legfontosabb eredményeiből. A válaszok jelzik azt is, hogy az európaiak egy jelentős részének (35%) nincsenek ismeretei az egységes piacról és az általa kínált előnyökről.

Az Európai Bizottság összeállította az uniós polgárok és a vállalkozások által utazás, külföldre költözés vagy külföldi munkavállalás során tapasztalt 20 leggyakoribb probléma listáját is. A jelentés, amelynek elkészítését az egységes piaci intézkedéscsomag írta elő (IP/11/469), többek között a következő kérdésekkel foglalkozik: szakmai képesítések, szociális biztonság, adókorlátok, finanszírozáshoz való hozzáférés és az internetes kereskedelem.

Az említett akadályok megszüntetése és az egységes piac működésének javítása hozzájárulhat a növekedés élénkítéséhez és az egységes piacba vetett bizalom erősítéséhez. A Bizottság ezért az említett problémák megszüntetésére összpontosít. A problémás területek nagy részén már megkezdődött a munka. A Bizottság 2011 végéig javaslatot terjeszt elő például a szakmai képesítések elismerésének korszerűsítésére (IP/11/767) és a közbeszerzési lehetőségekhez való hozzáférés javítására (IP/11/785). Emellett az Európai Bizottság 2011. áprilisi javaslatainak eredményeként a következő években a szabadalmaztatás költségei 80%-kal csökkenhetnek Európában (IP/11/470). A megtett intézkedések részleteit lásd: MEMO/11/630.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az európai polgárok és vállalkozások fontos kérdésekre hívták fel a figyelmünket. Rávilágítottak arra, hol nem működik megfelelően az egységes piac. A jövő hónapban megrendezendő egységes piaci fórum keretében részletesen megvizsgáljuk ezeket az akadályokat és remélhetőleg meg tudunk állapodni megszüntetésük legjobb módjáról. Várakozással tekintek a résztvevők által az egységes piac működésének javítására vonatkozóan tett gyakorlati javaslatok elé, és bízom abban, hogy minden érdekelt elkötelezi magát a tervek megvalósítása mellett.”

Háttér-információk

Eurobarometer

A felmérés részletes elemzést ad arról, hogy az egységes piac ismertsége milyen mértékű az Unióban és az egyes tagállamokban. Értékeli a belső piac alapelveihez – például az állampolgárok szabad munkavállalásához – kapcsolódó társadalmi hozzáállást, és képet ad arról, mely országok viszonyulnak a legpozitívabban, illetve legkevésbé kedvezően az egységes uniós piac gondolatához. A felmérés értékeli a külföldi vállalatok részvételével történő közbeszerzéssel, a termékhamisítással és a szerzői jogok megsértésével, valamint az állampolgárok jogaival kapcsolatos magatartást is.

A 20 fő probléma
A jelentés pillanatfelvételt ad az egységes piacon a mindennapokban felmerülő akadályokról. Ez a Bizottság és szolgálatai (SOLVIT – belső piaci problémamegoldó hálózat, Your Europe Advice – Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, Enterprise Europe Network – vállalatok európai hálózata, az európai fogyasztóvédelmi központok, az Europe Direct információs központ, az EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) által kezelt panaszok, valamint a legutóbbi Eurobarometer- és fókuszcsoportos felmérések elemzésén alapul1.

A 20 fő probléma azonosítása fontossági sorrend megállapítása nélkül történt. A bizottsági szolgálatok a vizsgált gyakorlati tapasztalatok alapján minden egyes esetben meghatároztak egy vagy több lehetséges alapvető okot (azt, hogy tájékoztatással, végrehajtással vagy jogalkotással összefüggő problémáról van-e szó). Általánosságban a 20 fő problémával foglalkozó jelentés megerősíti, hogy még mindig eltérés van az egységes piaci valóság és az elvárások között, ami az alábbi, egymással összekapcsolódó hiányosságokból ered:
  • információhiány: az emberek gyakran nem ismerik vagy értik eléggé jogaikat és nem tudják, hová forduljanak tájékoztatásért vagy segítségért;
  • végrehajtási hiányosságok: sok területen eltérés figyelhető meg az uniós jogi keret és annak gyakorlati végrehajtási és alkalmazási módja között;
  • jogalkotási hiányosságok: néhány területen maga az uniós jogi keret nem felel meg az állampolgárok és a vállalkozások elvárásainak.
Ez a jelentés lesz az alapja az október 2–4. között megrendezésre kerülő egységes piaci fórumon folytatandó vitának. A fórumot az EU Tanácsának lengyel elnöksége és az Európai Parlament együtt rendezi abból a célból, hogy az állampolgárok, az érdekelt felek és a különböző szintű kormányzati döntéshozók megvitassák az egységes piac helyzetét. A munka nyolc műhelytalálkozó keretében folyik majd, ezek témája lesz néhány azonosított probléma, például: a szakmai képesítések elismerése, a munkavállalók kiküldetése és az alapvető szociális jogok, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó uniós jogszabályok működésének javítása.

A bizottsági szolgálatok szándékában áll a jövőben megismételni ezt a vizsgálatot, hogy hozzájáruljanak az előrelépés értékeléséhez és annak megállapításához, hol van szükség nagyobb erőfeszítésekre annak biztosításához, hogy az egységes piac beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Ez pedig alapot ad az új kezdeményezésekről szóló politikai vitához.

A válaszok egy részét az alábbi videó foglalja össze:


Forrás: EU

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Múltidéző - Tudják, mire vállalkoztak, 2008

Az Indiegogo küzdelmes felépítése – Női vállalkozók Amerikában

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés